JETPATCHER

První stupeň:
Poškozené místo (výtluk, prasklina, vyjetá kolej atd.) je vyčištěno tlakem vzduchu nebo dle potřeby mechanicky (možnost vysušení kaluží apod.).
center

Druhý stupeň:
Na poškozené místo je nanesena pod tlakem vrstva asfaltové emulze, která plní funkci izolace poškozeného místa. Díky této izolaci je poškozené místo ošetřeno proti další (asfaltové) korozi způsobené vlhkostí.
center

Třetí stupeň:
Poškozené místo je vyplněno směsí asfaltové emulze a jemného, praného kameniva. Tato vrstva je nanášena taktéž pod tlakem, tudíž jí není potřeba dále hutnit.
center

Čtvrtý stupeň:
Po dokončení všech tří stupňů procesu JETPATCHER je nanesena tenká vrstva jemného praného kameniva, která chrání kola (pneumatiky) projíždějících vozidel před nalepením směsi asfaltové emulze a jemného, praného kameniva.
center

Ihned (v závislosti na teplotě okolního prostředí a tloušťce provedeného nástřiku) je možné poškozené místo pojíždět.

Technologie JETPATCHER je využitelná nejen pro lokální či celoplošnou opravu komunikací, ale i pro budování nových komunikací s podkladní vrstvou (penetrační makadam).

Pokládka asfaltových směsí

Provádíme strojní pokládku asfaltových směsí. Model finišeru, který využíváme, je vhodný pro pokládku asfaltové směsi na komunikace a plochy pro nejrůznější účely využití – chodníky, cyklostezky, parkoviště a mnoho dalších. Šířka pokládky asfaltové směsi bez napojovací spáry je od 0,8 do 5 metrů.


Zemní práce

Provádíme zemní práce spojené s výstavbou komunikací, stavbou rodinných domů, protierozních opatření a dalších činností. Pro tyto práce využíváme CAT 432 F2, BOBCAT E50, BOBCAT S650, grejdr, hutnící techniku, sklápěče a další stroje a vybavení.